Yelken açsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler…